thông tin liên hệ
Mr. Sinh
GĐ Kinh Doanh
0947 939 938 - 056 3555138

Tương ớt các loại

Tương ớt 5 lít
Tương ớt 5 lít
Tương ớt Ánh Sao chai 220 gram
Tương ớt Ánh Sao chai 220 gram
Tương ớt Thái Bình Dương chai 220 gram
Tương ớt Thái Bình Dương chai 220 gram
Tương ớt Tiến Phát chai 220 gram
Tương ớt Tiến Phát chai 220 gram
Tương ớt chai 450 gram
Tương ớt chai 450 gram
Tương ớt chai 450 gram
Tương ớt chai 450 gram
Tương ớt chai 900 gram
Tương ớt chai 900 gram
Tương ớt chai 900 gram
Tương ớt chai 900 gram

Tương đậu nành

Tương đậu nành 5 lít
Tương đậu nành 5 lít
Tương đậu nành 5 lít
Tương đậu nành 5 lít
Tương đậu nành 220 gram
Tương đậu nành 220 gram
Tương đậu nành 220 gram
Tương đậu nành 220 gram
Tương đậu nành 450 gram
Tương đậu nành 450 gram
Tương đậu nành 450 gram
Tương đậu nành 450 gram
Tương đậu nành 900 gram
Tương đậu nành 900 gram
Tương đậu nành 900 gram
Tương đậu nành 900 gram
Tương đậu nành 220 gram
Tương đậu nành 220 gram

Dấm ăn

Dấm ăn 1 lít
Dấm ăn 1 lít
Dấm ăn 1 lít
Dấm ăn 1 lít
Dấm ăn 500ml
Dấm ăn 500ml

Sa tế tôm

Sa tế tôm cao cấp 80gr
Sa tế tôm cao cấp 80gr
Sa tế tôm cao cấp 80gr
Sa tế tôm cao cấp 80gr
Sa tế tôm Tiến Phát 80gr
Sa tế tôm Tiến Phát 80gr
Sa tế tôm Tiến Phát 80gr
Sa tế tôm Tiến Phát 80gr

Nước màu

Nước màu 100ml
Nước màu 100ml
Nước màu 100ml
Nước màu 100ml
Nước màu 450ml
Nước màu 450ml
Nước màu 450ml
Nước màu 450ml

Nước tương đậu nành

Nước tương đậu nành 4.8 lit
Nước tương đậu nàn...
Nước tương đậu nành 4.8 lit
Nước tương đậu nàn...